Młodzieżowa grupa wsparcia

„MGW”

Młodzieżowa grupa terapeutyczno- rozwojowa

Długoletnie doświadczenia w pracy z młodzieżą pokazały nam jak szczególnym jest dla nich czas dorastania. Okres dojrzewania to proces, który trwa kilka lat. W tym czasie młodzi ludzie są jeszcze trochę dziećmi i już trochę dorosłymi. Są w procesie zmiany. Potrzebują abyśmy my dorośli,  dostrzegli ten dualizm, czasem nawet rozdarcie, czasem mieszankę potrzeb. Nastolatki muszą doświadczać. Bez doświadczeń, bez popełniania błędów, wyciągania wniosków i ponoszenia konsekwencji swoich wyborów, nie będą mieć szansy na osiągnięcie prawdziwej dojrzałości.
Dojrzewanie to też czas pojawiania się szerokiej gamy emocji, która nie zawsze jest przez młodzież prawidłowo interpretowana. Często jest wyolbrzymiana, lub umniejszana. Młodzi ludzie tworzą i  nawiązują relacje, dzięki którym uczą się jak funkcjonować społecznie, poszukują i  kształtują swoją tożsamość, która jest podwaliną pod ich dorosłe życie.

Świadome potrzeb tego szczególnego okresu zapraszamy wszystkie nastolatki, które:

 • przeżywają trudności w relacjach z innymi (odrzucenie, niezrozumienie),
 •  spędzają zbyt dużo czasu w Internecie,
 • mają trudności w znalezieniu grona przyjaciół,
 • przeżywają intensywne stany emocjonalne (np. są płaczliwe, rozdrażnione, łatwo się złoszczą),
 • poszukują swojej tożsamości,
 • chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie,
 • pragną znaleźć lub rozwinąć swoje zainteresowania.

Celem grupy jest rozwój kompetencji miękkich (np. komunikacji, pracy zespołowej, elastyczności), relacji rówieśniczych i samoświadomości poprzez danie nastolatkom bezpiecznej przestrzeni na przyjrzenie się sobie i swojemu funkcjonowaniu w relacjach z innymi. Spotkania prowadzone przez psychologów pozwolą na lepsze zrozumienie swoich uczuć, myśli i przekonań. Będą odpowiedzią na rodzące się pytania oraz potrzeby indywidualne i grupowe.

Informacje organizacyjne:

 • Lokalizacja: Promyk Nadziei ul. Piecewska 9, Gdańsk.
 • Prowadzące psycholożki: Joanna Salwin, Beata Kubiak
 • Grupa rusza w momencie zebrania się minimum 6 osób.
 • Maksymalna liczba osób w grupie 8 osób.

Zapisy i dodatkowe informacje:

Telefonicznie pod numerem: 510 754 844

Mailowo pod adresem: promyknadziei13@gmail.com