Strona główna

 

„Promyk Nadziei” to organizacja pozarządowa, której celem jest opieka
i stymulowanie roz
woju młodych ludzi. Od 1997 roku skupia wokół siebie dzieci i młodzież z Gdańska oraz dorosłych z całej Polski. 

 

Łączy nas pasja, radość życia i chęć
dzielenia się tym z innymi!