Nasi specjaliści

 

Nasz zespół:

 

 

 

Edyta Klik-Dąbrowska

Prezes Gdańskiego Stowarzyszenia „Promyk Nadziei”

Swoją przygodę z Promykiem zaczynałam jeszcze w trakcie studiów. Ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim, wcześniej resocjalizację na GWSH.  Organizowanie czasu najmłodszym, poprzez różne formy spędzania czasu,  gry, zabawy po naukę bardzo podstawowych czynności, jak umiejętność czytania, czy odkrywania świata,  sprawiło że widziałam coraz większą wartość w działalności takiej  świetlicy.

 

 

 

Beata Kubiak

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Gdańskim.
A następnie studia podyplomowe na kierunku psychoonkologia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Posiadam dwustopniowe przeszkolenie w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Jestem certyfikowanym terapeutą w zakresie umiejętności poznawczych metodą Feuersteina. Od 2005 roku pracuję z dziećmi i dorosłymi, pomagając im w poszukiwaniu harmonii i szczęścia.

 

 

 

Joanna Salwin

Jestem absolwentką psychologii ze specjalnością psychologia dzieci i młodzieży oraz patologie społeczne i psychologia sądowo penitencjarna oraz studiów podyplomowych Socjoterapia i praca z grupą na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyłam I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Jestem trenerem umiejętności społecznych TUS. Na co dzień pracuję z dziećmi, młodzieżą i rodzinami korzystającymi z oferty naszego Stowarzyszenia.

 

 

 

Beata Kundzinowicz

Trener osobisty, instruktor rekreacji ruchowej, animator czasu wolnego, pedagog, wychowawca kolonijny.

Obecnie pracuję jako nauczyciel świetlicy szkolnej, a w wakacje jako wychowawca kolonijny. Moją pasją od dziecka jest sport. Dzięki aktywności czuję się zdrowa zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej. Codziennie jeżdżę rowerem, chodzę regularnie na siłownię. Wierzę, że „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Swoją pasją pragnę zachęcać młode osoby do podejmowania aktywności fizycznej.

 

 

 

 

 Małgorzata Witkowska

 

 

 

 

 

 

 

Jakub Pianka

Ukończyłem pedagogikę resocjalizacyjną i opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a następnie Socjoterapię i pracę z grupą na Uniwersytecie Gdańskim. Swoją drogę zawodową związałem z pomaganiem. Doświadczenia zbierałem m in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodku pomocy społecznej, szkole, sądzie rodzinnym.

Swoją wiedzę i umiejętności staram się poszerzać i rozwijać dzięki wielu szkoleniom, w których biorę udział.