Beata Kubiak

 

Beata Kubiak

Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Gdańskim a następnie studia podyplomowe Psychoonkologia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Jestem socjoterapeutką, absolwentką II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz terapeutką Metody Feuersteina – Instrumental Enrichment.

Od kilkunastu lat pracuję z grupami i indywidualnie. Pomagam dzieciom z trudnościami w zachowaniu, chorym z zaburzeniami rozwojowymi i wybitnie zdolnym, dorosłym w trudnej sytuacji życiowej, po traumie, w lękach i niepokojach, zestresowanym i stawiającym czoła trudnym wyborom.

Wspólnie z klientami stajemy na wysokości wyzwań wychowawczych i rozwiązujemy dylematy osobiste, stawiamy czoła chorobie i poszukujemy szczęścia, harmonii i nowych wyzwań.

W Gdańskim Stowarzyszeniu „Promyk Nadziei” prowadzę: