TUS – Trening Umiejętności Społecznych

TUS – Trening Umiejętności Społecznych

TUS to skrót od słów Trening Umiejętności Społecznych. Celem prowadzonych przez nas zajęć TUS jest rozwijanie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży. Trening Umiejętności Społecznych jest uważany za jedną z najskuteczniejszych terapii wspierających rozwój, łagodzących lub zapobiegających problemom emocjonalnym. Pomaga też radzić sobie z trudnościami pojawiającymi się w zachowaniach u dzieci i młodzieży. 

Osoby uczestniczące w proponowanych przez nas zajęciach TUS przechodzą trening, który wspiera umiejętności potrzebne w codziennych sytuacjach związanych z przebywaniem w różnych grupach społecznych. Podczas cyklu treningów uczestnicy zdobywają umiejętności komunikacji: przedstawiania się, prowadzenia przyjaznych rozmów, aktywnego słuchania, samokontroli i szacunku wobec siebie i innych. TUS uczy też istotnych w życiu umiejętności rozpoznawania własnych emocji, radzenia sobie z nimi, radzenie sobie z lękiem, stresem i złością. Podczas prowadzonych przez nas zajęć uczestnicy nabędą umiejętności konstruktywnego zachowania w sytuacjach prowokujących i agresywnych ze strony otoczenia. Będą mieli możliwość nauczenia się jak poradzić sobie z odrzuceniem i wykluczeniem. W ramach treningu rozwiniemy umiejętności pokonywania trudności, rozwiązywania problemów (także grupowych), umiejętność współzawodnictwa oraz asertywność, cierpliwość i wytrwałość.

Kolejne grupy ruszają już tej jesieni!

Oferujemy:

  • Zajęcia w małych grupach
  • Indywidualne podejście
  • 27 godzin programu – 16 spotkań dla dzieci + 2 konsultacje dla rodziców
  • Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest zebranie minimum 6-osobowej grupy uczestników w danym przedziale wiekowym

Warsztaty będą odbywały się w soboty w Promyku (ul. Piecewska 9 Gdańsk) w godzinach przedpołudniowych i będą trwały po 1,5 godziny.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową oraz telefoniczną pod numerem 510 754 844 (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00).

Serdecznie zapraszamy! 😀

Opinie rodziców po wcześniejszych edycjach:

Po zajęciach mój syn lepiej kontroluje emocje, artykułuje potrzeby emocjonalne, ma większą świadomość emocji.„- mama 6-latka

Widoczna zmiana zachowań – lepsze zrozumienie własnych emocji, większa asertywność. Syn doceniał pracę w grupie. Bardziej się otworzył.” – opiekun 10-latka

Syn zawarł nowe przyjaźnie. Chętnie uczestniczył w zajęciach.” – mama 11-latka

Zauważyłam, że syn jest bardziej opanowany. Łatwiej mu wchodzić w relacje np. witać się z ludźmi, rozmawiać.” mama 6-latka

Zauważyliśmy poprawę funkcjonowania dziecka w szkole.” – rodzice 10-latka

* zacytowane opinie zaczerpnięto z ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród rodziców dzieci, które brały udział we wcześniejszych edycjach TUS.