Zajęcia Socjoterapeutyczne

Zajęcia Socjoterapeutyczne

 

Zajęcia socjoterapeutyczne są skuteczną metodą terapii grupowej wykorzystującej oddziaływania społeczne. Łączą w sobie elementy terapii, psychoedukacji i różnych rodzajów zabaw (Socjoterapia dzieci i młodzieży). Prowadzone przez nas zajęcia odbywają się w określonej liczbowo grupie dzieci w podobnym wieku. Zajęcia maja swoją strukturę (pracujemy w oparciu o potrzeby i możliwości grupy) i przybierają formy np.: zabaw ogólnogrupowych, zadań i ćwiczeń w parach, dyskusji i wymiany doświadczeń lub odgrywania i omawiania scenek. Zajęcia odbywają się cyklicznie (z reguły 1 raz w tygodniu i trwają 1.5 h) bardzo ważne dla efektywnej pracy jest dla nas zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa podczas zajęć, dlatego kilka pierwszych zajęć poświęcamy na poznanie się i zintegrowanie uczestników.

Prowadzone przez nas zajęcia socjoterapeutyczne to dobry pomysł na pomoc i wsparcie dla dzieci, które mają trudności w kontaktach z innymi ludźmi i u których pojawiają się takie trudności w funkcjonowaniu i relacjach społecznych jak:

  • zachowania agresywne,
  • trudności z kontrolowaniem impulsów/emocji,
  • zahamowania, lęk, nieśmiałość,
  • trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z rówieśnikami,
  • samotność i zahamowania w przyłączeniu się do aktywności grupowych,
  • zaniżona samoocena,
  • nadmierny stres,
  • trudności w wyrażaniu i komunikowaniu swoich potrzeb,
  • konstruktywne redukowanie napięcia.

Na zajęcia zapraszamy również wszystkie dzieci, które są zainteresowane nabyciem nowych umiejętności i rozwojem emocjonalno-społecznym.

Zajęcia socjoterapeutyczne  w naszej placówce prowadzi przygotowana i wykfalifikowana do ich prowadzenia kadra psychologów i socjoterapeutów.

 

Wróć