Zajęcia Arteterapeutyczne

Zajęcia Arteterapeutyczne

 

Zajęcia Arteterapeutyczne – są metodą oddziaływań terapeutycznych nastawionych na poznawanie siebie, samoakceptacje, ułatwiającą radzenie sobie z własnymi emocjami. Prowadzone przez nas zajęcia wyzwalają w uczestnikach spontaniczność, ekspresje, ułatwiają  skuteczną komunikacje. Podczas zajęć uczestnicy mogą poczuć się bezpiecznie, być rozumianym i docenianym. Metoda Arteterapii rozwija twórczą energię, otwiera na potrzeby własne i innych ludzi, pozwala odczuwać przyjemność i odpoczynek.

Uczestnicy przy użyciu różnych twórczych form tworzą obrazy, obiekty i dzielą się  znaczeniami, które mogą być z nich odczytane. Dzięki temu, mogą lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów, trudności i potrzeb. Uczestnicy zajęć nie muszą posiadać zdolności artystycznych. Zajęcia dedykujemy przede wszystkim dzieciom, które mają trudności z wyrażeniem swoich myśli i uczuć drogą werbalną. Podczas naszych zajęć wykorzystujemy takie techniki arteterapeutyczne jak: techniki plastyczne, muzykoterapia, biblioterapia, bajkoterapia, filmoterapia oraz psychodrama.

Prowadzone przez nas Zajęcia Arteterapeutyczne dedykujemy dzieciom i młodzieży która potrzebuje:

 • Pobudzić kreatywność i wyobraźnię,
 • zredukować napięcie emocjonalne i się wyciszyć,
 • swobodniej wyrażać siebie,
 • uświadomić sobie własne przekonania i uczucia,
 • lepiej zrozumieć siebie,
 • uwolnić się od przykrych wspomnień,
 • odreagować nagromadzone emocje,
 • rozwinąć komunikację niewerbalną,
 • rozwinąć twórczość,
 • zaspokoić potrzebę akceptacji, bezpieczeństwa, współuczestniczenia, bycia zrozumianym i docenianym,
 • pobudzić sensorykę dla lepszego postrzegania świata poprzez zmysły.

Zajęcia Arteterapeutyczne w naszej placówce prowadzi przygotowana i wykfalifikowana do ich prowadzenia kadra: psychologów i terapeutów.

 

Wróć