Program Wzmacniania Rodziny (PWR)

Program Wzmacniania Rodziny (PWR)

 

Program Wzmacnia Rodziny (PWR) jest profilaktycznym programem rekomendowanym opartym na strategii edukacyjnej skierowanej do dzieci i ich rodziców, w ramach której każda z grup nabywa umiejętności życiowych i prospołecznych, a dorośli dodatkowo umiejętności wychowawczych, które w konsekwencji mają prowadzić do ograniczenia zachowań problemowych podejmowanych przez dzieci i młodzież. Pewne elementy programu to także przykład wczesnej interwencji, która wskazuje rodzicom sposoby reakcji i zachowania się w sytuacjach, gdy ich dzieci już podjęły zachowania problemowe.

Spotkania w ramach programu odbywają się 1 raz w tygodniu przez okres 7 tygodni. Bierze w nich udział grupa około 10 rodzin (rodziców/ opiekunów i ich dzieci), którzy chcą poprawić swoje wzajemne relacje. Każde spotkanie trwa 2 godziny podczas których: w pierwszej godzinie zajęcia odbywają się oddzielnie w grupie rodziców/opiekunów oraz w grupie dzieci/młodzieży. Druga godzina zajęć to czas spędzony wspólnie przez rodziców i dzieci. Podczas sesji zajęć pokazywane są typowe sytuacje z życia rodzinnego (filmy), dyskutuje się na temat rozwiązywania problemów, z którymi rodzina ma do czynienia, organizowane są gry, zabawy i ćwiczenia pozwalające rodzicom i dzieciom miło spędzić razem czas. Między kolejnymi spotkaniami można wypróbować we własnej rodzinie metody rozwiązywania problemów omawiane podczas sesji.

 

Tematyka realizowana podczas cyklu zajęć

 

Sesje dla rodziców:

 • Miłość i granice,
 • Ustalanie zasad domowych,
 • Promowanie dobrego zachowania,
 • Wyciąganie konsekwencji,
 • Budowanie mostów,
 • Ochrona przed używaniem substancji psychoaktywnych,
 • Zapewnienie pomocy rodzinie w wyjątkowych sytuacjach.

Sesje dla młodzieży:

 • Cele i marzenia,
 • Docenić rodziców,
 • Radzenie sobie ze stresem,
 • Przestrzeganie zasad,
 • Radzenie sobie z presją rówieśniczą,
 • Presja rówieśnicza i prawdziwi przyjaciele,
 • Prosząc innych o pomoc.

Sesje rodzinne:

 • Wspieranie celów i marzeń,
 • Docenić członków rodziny,
 • Narady rodzinne,
 • Zrozumieć wartości rodzinne,
 • Rozwijanie komunikacji wewnątrz rodziny,
 • Rodzina a presja rówieśnicza,
 • Podsumowanie.

Program Wzmacniania Rodziny (PWR)  w naszej placówce prowadzi przygotowana i wykfalifikowana do ich prowadzenia kadra: psychologów i pedagogów – osoby z dużym doświadczeniem w pracy z młodzieżą i rodzinami.

 

Wróć