Promyk dla rodziny – Metoda Weroniki Sherborne

Promyk dla rodziny – Metoda Weroniki Sherborne

Warsztaty kierowane do rodziców z dziećmi do 10 r.ż.

Cykl dziesięciu dwugodzinnych spotkań, w ramach których jedna godzina poświęcona jest na wprowadzenie teoretyczne dla rodziców a druga to praktyczne zajęcia dla rodziców z dziećmi.

Edukacja przez zabawę! 🙂

System ćwiczeń W. Sherborne ma zastosowanie zarówno we wspomaganiu i stymulowaniu rozwoju dzieci, jak i terapii zaburzeń rozwoju emocjonalnego, społecznego, umysłowego, ruchowego i fizycznego. Podczas zajęć metodą Ruchu Rozwijającego dziecko poznaje więc swoje ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej drugiego człowieka oraz uczy się współpracy.

Ruch Rozwijający, bo taką rolę przypisuje mu autorka, wyraża główną ideę metody posługiwania się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rodzaju. Opracowany przez W. Sherborne system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi. Genialność tej metody polega właśnie na jej prostocie i naturalności.
Podstawowe założenia metody to rozwijanie przez ruch:

  1. świadomość własnego ciała i usprawniania ruchowego,
  2. świadomość przestrzeni i działania w niej,
  3. dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywaniu z nimi bliskiego kontaktu.

Udział w ćwiczeniach metodą W. Sherborne ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawniania motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Ponieważ dzięki temu zaczyna mieć ono zaufanie do siebie, zyskuje też poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna. Dlatego dziecko czuje się w niej bezpiecznie, staje się bardziej aktywne, przejawia większą inicjatywę, może być twórcze.

Projekt był realizowany w latach 2019 i 2020.

 

W roku 2020 projekt został zrealizowany online.

 

Projekt był dofinansowany ze źródeł Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.