Metoda Feuersteina – Instrumental Enrichment

Metoda Feuersteina – Instrumental Enrichment

Czyli nauczmy się skutecznego myślenia

 

Czym jest Metoda Feuersteina?

Profesor Reuve Feuerstein był psychologiem, który podczas swojej wieloletniej pracy zauważył, że ludzki mózg może rozwijać się aż do śmierci. To sprawia, że zawsze jest możliwość poprawy jego funkcjonowania.

Niezależnie od sytuacji, wieku, środowiska, aktualnego poziomu funkcjonowania, zawsze możemy poprawić swoje funkcjonowanie poznawcze.

Instrumental Enrichment to program zawierający zbiór ćwiczeń, zadań, tematów realizowanych przy wsparciu terapeuty.

Jego celem jest rozwój już istniejących i tworzenie nowych strategii poznawczych oraz świadome ich stosowanie.

Szczególnie pomocny jest osobom z dysleksją, dyskalkulią, trudnościami w koncentracji uwagi, obniżoną sprawnością inetelektualną, ogólnymi trudnościami w uczeniu i osobom zdolnym i pragnącym poprawić swoje tempo i skuteczność w pracy, nauce, działaniu.

Ujmując to w skrócie: metoda ta uczy jak się uczyć i myśleć.

Zajęcia realizowane są indywidualnie lub w grupach.

Przeznaczone dla osób w wieku od 6 do 101 lat.