Jakub Pianka

Jakub Pianka

Ukończyłem pedagogikę resocjalizacyjną i opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a następnie Socjoterapię i pracę z grupą na Uniwersytecie Gdańskim.

Swoją drogę zawodową związałem z pomaganiem. Doświadczenia zbierałem m in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodku pomocy społecznej, szkole, sądzie rodzinnym.

Swoją wiedzę i umiejętności staram się poszerzać i rozwijać dzięki wielu szkoleniom, w których biorę udział.