Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gdańskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”

 

  1. Dostępność architektoniczna:

 

Świetlica Promyk Nadziei mieści się  w  budynku Domu Parafialnego przy Parafii Bożego Ciała w Gdańsku przy ul. Piecewskiej 9. Pomieszczenia udostępnione placówce to 130 m 2. Są to trzy sale, dwie o powierzchni ok. 34 m2 każda i trzecia sala z aneksem kuchennym o  powierzchni 39 m2 oraz korytarz, szatnia, toaleta i pomieszczenie biurowe.  Wewnątrz znajdują się pojedyncze schodki i progi, które są odpowiednio oznakowane.  Natomiast z zewnątrz, z poziomu parkingu,  prowadzą do placówki schody lub z poziomu ‘0’ podjazd i 1 stopień, który z pomocą pracownika, jest możliwy do szybkiego pokonania. Zarówno wewnątrz budynku, jak i przed wejściem można uzyskać pomoc w pokonaniu trudności.

Wokół placówki jest dużo zieleni. Świetlica znajduje się w nieopodal Szkoły Podstawowej nr 1 w Gdańsku. Pobliskie przejście dla pieszych w ostatnim czasie zostało zmodernizowane. Placówka jest dostępna komunikacyjnie. Z centralnego punktu osiedla Piecki-Migowo ( Przychodnia Morena i przystanki autobusowe) prowadzi do niej długi chodnik.

 

Świetlica Promyk Nadziei spełnia wymogi Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i posiada Zezwolenie Prezydenta Miasta Gdańska  na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

 

  1. Dostępność cyfrowa: strona internetowa Stowarzyszenia jest częściowo dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami (możliwość powiększenia ekranu), w najbliższym czasie będziemy dążyć do jeszcze większych udogodnień.

 

  1. Dostępność komunikacyjno-informacyjną: materiały informacyjne tj. ulotki będziemy przygotowywać z uwzględnieniem osób o szczególnych potrzebach.

 

  1. Dostępność społeczna działań projektowych:
  • Zakres działań projektowych bierze pod uwagę potrzeby i możliwości wszystkich odbiorców.
  • Kadra realizująca projekt jest przygotowana do pracy z osobami niezależnie od ich tożsamości i orientacji seksualnej, wyznania, płci, pozycji ekonomiczno – społecznej itd.
  • Przekazywane przez nas treści projektu nie powielają stereotypów lub uprzedzeń dotyczących różnych grup społecznych.
  • Posiłki w naszej placówce uwzględniają specyficzne potrzeby żywieniowe uczestników zajęć, serwowane są na naczyniach wielorazowych.
  • Projekt przestrzega zasad kampanii #gdanskbezplastiku.