TUS – Trening Umiejętności Społecznych 2021

TUS – Trening Umiejętności Społecznych 2021

TUS to skrót od słów Trening Umiejętności Społecznych. Celem prowadzonych przez nas zajęć TUS jest rozwijanie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży. Trening Umiejętności Społecznych jest uważany za jedną z najskuteczniejszych terapii wspierających rozwój, łagodzących lub zapobiegających problemom emocjonalnym. Pomaga też radzić sobie z trudnościami pojawiającymi się w zachowaniach u dzieci i młodzieży.

Osoby uczestniczące w proponowanych przez nas zajęciach TUS przechodzą trening, który wspiera umiejętności potrzebne w codziennych sytuacjach związanych z przebywaniem w różnych grupach społecznych. Podczas cyklu treningów uczestnicy zdobywają umiejętności komunikacji: przedstawiania się, prowadzenia przyjaznych rozmów, aktywnego słuchania, samokontroli i szacunku wobec siebie i innych. TUS uczy też istotnych w życiu umiejętności rozpoznawania własnych emocji, radzenia sobie z nimi, radzenie sobie z lękiem, stresem i złością. Podczas prowadzonych przez nas zajęć uczestnicy nabędą umiejętności konstruktywnego zachowania w sytuacjach prowokujących i agresywnych ze strony otoczenia. Będą mieli możliwość nauczenia się jak poradzić sobie z odrzuceniem i wykluczeniem. W ramach treningu rozwiniemy umiejętności pokonywania trudności, rozwiązywania problemów (także grupowych), umiejętność współzawodnictwa oraz asertywność, cierpliwość i wytrwałość.

Kolejne grupy ruszają już tej jesieni!

Oferujemy:

  • Zajęcia w małych grupach
  • Indywidualne podejście
  • 27 godzin zajęć – 16 spotkań dla dzieci + 2 konsultacje dla rodziców
  • Atrakcyjna cena – 60 zł za godzinę (1600 zł za cały cykl- płatny w całości lub w ratach)
  • Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia
  • Trening prowadzony przez certyfikowanych trenerów – Joanna SalwinBeata Kubiak

Warsztaty będą odbywały się w soboty w Promyku (ul. Piecewska 9 Gdańsk) w godzinach przedpołudniowych i będą trwały po 1,5 godziny.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową oraz telefoniczną pod numerem 510 754 844 (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00).

Serdecznie zapraszamy! 😀