Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

 

TUS to skrót od słów Trening Umiejętności Społecznych. Celem prowadzonych przez nas zajęć TUS jest rozwijanie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży. Trening Umiejętności Społecznych jest uważany za jedną z najskuteczniejszych terapii wspierających rozwój, łagodzących lub zapobiegających problemom emocjonalnym. Pomaga też radzić sobie z trudnościami pojawiającymi się w zachowaniach u dzieci i młodzieży.

Osoby uczestniczące w proponowanych przez nas zajęciach TUS przechodzą trening, który wspiera umiejętności potrzebne w codziennych sytuacjach związanych z przebywaniem w różnych grupach społecznych. Podczas cyklu treningów uczestnicy zdobywają umiejętności komunikacji: przedstawiania się, prowadzenia przyjaznych rozmów, aktywnego słuchania, samokontroli i szacunku wobec innych. TUS uczy też istotnych w życiu umiejętności rozpoznawania własnych emocji, radzenia sobie z nimi, radzenie sobie z lękiem, stresem. Podczas prowadzonych przez nas zajęć uczestnicy nabędą umiejętności co robić w sytuacji zachowań prowokujących i agresywnych ze strony innych. Jak poradzić sobie z odrzuceniem i wykluczeniem. Pod tym hasłem mamy też umiejętności pokonywania trudności, asertywność, cierpliwość, rozwiązywanie problemów (także w grupie), umiejętność współzawodnictwa, wytrwałość.

Prowadzone przez nas zajęcia TUS są przeznaczone dla dzieci i młodzieży:

  • przeżywających trudności w relacjach,
  • z diagnozą autyzmu, zespołu Aspergera, zaburzeniami zachowania oraz nadruchliwych,
  • lękliwych, nieśmiałych i wycofanych,
  • z trudnościami w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji,
  • z trudnościami w radzeniu sobie z przeżywanymi w relacjach emocjami.

Prowadzone przez nas zajęcia TUS odbywają się zwykle raz w tygodniu, w tej samej grupie uczestników. Systematyczność zajęć i niezmienność grupy są bardzo ważne dla zachowania efektywnego programu terapeutycznego.

Zajęcia TUS – Treningu Umiejętności Społecznych  w naszej placówce prowadzi przygotowana i wykwalifikowana do ich prowadzenia kadra: psychologów – trenerów Treningu Umiejętności Społecznych.

 

Wróć